Edelleen myönteistä kehitystä kotimaan logistiikassa

08.11.2016
Uutiskuva

Logistiikkayritysten Liitto ry aloitti oman barometrin tekemisen elokuussa 2016 ja nyt valmistunut barometri on järjestyksessä toinen. Barometrin vastausten perusteella vuoden 2016 kolmannen neljänneksen volyymit ovat kasvaneet varastoissa olevan tavaran määrän ja lähetysten sekä kappaletavarakuljetusten osalta. Osa- ja kokokuormien kuljetusmäärät ovat pysyneet samana, kun taas pakettien osalta kuljetukset ovat hieman vähentyneet. Vertatailu on tehty edelliseen vuosineljännekseen.

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen osalta odotuksissa on enempi kasvua kuin vähenemistä. Ainoastaan osa- ja kokokuormien kuljetusten ennakoidaan vähenevän.

Kokonaisuutena tulos antaa viiteitä siitä, että pientä elpymistä olisi edelleenkin ja se jatkuisi vuoden loppuun asti. Volyymit ovat kuitenkin edelleen kaukana vuosien 2006 - 2007 määristä.  

Barometrissä on kysytty liiton jäsenyrityksiltä erikseen kolmen kuljetustyypin; paketit, kappaletavara sekä osa- kokokuormat kehitystä. Samoin on tiedusteltu varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrää. Kaikkien osalta on tiedustelu vain määriä, joten esim. tavaran arvoa tai liikevaihtoa ei ole arvioitu. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt ja niissä on pyydetty vertaamaan vuoden 2016 kolmannen neljänneksen muutosta toiseen neljännekseen sekä arvioimaan tulevaa neljättä vuosineljännestä. Kysely haluttiin tehdä mahdollisimman yksinkertaisena ja tulokset on ilmoitettu ilman painotuksia. Vastaajiksi saatiin yli puolet jäsenyrityksistä ja liikevaihdon osalta vastaajat edustavat yli 90 prosenttia liiton jäsenyritysten liikevaihdosta.

Barometrin tulokset liiton kotisivulta

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh 050 349 2259

pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi

www.logistiikkayritykset.fi

Logistiikkayritysten Liitto ry edustaa merkittäviä logistiikkaoperaattoreita Suomessa, joiden yhteen laskettu liikevaihto on noin 1,4 miljardia euroa.

Takaisin