Jari Immosesta Logistiikkayritysten Liitto ry:n puheenjohtaja ja Ville Vähälästä varapuheenjohtaja

16.06.2016
Uutiskuva

Liitto panostaa alan toimintaedellytysten kehittämiseen. Toimitusketjun digitalisaatio on edelleen liiton ykköshanke.

Logistiikkayritysten Liitto ry:n vuosikokouksessa 19.5.2016 vaihtuivat sekä liiton puheenjohtaja että varapuheenjohtaja. Puheenjohtajana aloitti toimitusjohtaja Jari Immonen, Suomen Kaukokiito Oy:stä ja varapuheenjohtajana aloitti toimitusjohtaja Ville Vähälä, Vähälä Logistics Oy:stä.

Liiton keskeisenä tavoitteena on alan toimintaedellytysten parantaminen. Toimitusten ja kuljetusten häiriöttömyys on logistiikan perusedellytys. Häiriöttömyys edellyttää laadukasta liikenneverkkoa, osaavaa työvoimaa ja lainsäädäntöä, jotka luovat yhteiset pelisäännöt kaikille sisältämättä turhaa byrokratiaa. Liiton tärkein hanke on digitaalinen toimitusketju, jossa olemme digitalisaation edelläkävijöitä. Hanke on ollut liiton ykkösasia jo vuodesta 2009.

Tavoitteemme on, että kaikki kuljetustilaustiedot välittyvät sähköisesti. Sähköisyyden hyödyt ovat havaittavissa parantuneena toimitusvarmuutena, kustannustehokkuutena ja uusina palveluina. Kehitys ei pysähdy tähän, vaan logistiikkayritykset miettivät, miten tietoa voidaan hyödyntää läpi koko toimitusketjun, painottaa Immonen.

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnolla olevassa luonnoksessa liikennekaareksi varapuheenjohtaja Ville Vähälä näkee paljon hyviä avauksia digitalisaation nopeuttamiseksi kuljetuspalveluissa. Luonnos kaipaa hänen mukaan vielä muutoksia, ettei kilpailun vääristymiä aiheudu ja että kaikilla olisivat tasapuoliset toimintaedellytykset. Luonnoksessa ei myöskään ole Vähälän mielestä huomioitu tarpeeksi harmaan talouden torjumista.

Niin digitalisaatio, liikennekaari kuin selvitystyö valtion liikenneverkkoyhtiöstä osoittavat, että elämme liikenteen ja logistiikan murrosta. Meidän tulee katsoa rohkeasti eteenpäin mahdollistaen uutta, rohkaisee liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen.

Aaltosen mukaan uutta kehitettäessä ei tarvitse hukata vanhaa hyvää, joka toimii. Esimerkiksi lupien saamista voidaan korvata, yksinkertaistaa ja nopeuttaa sähköisillä menettelyillä. Osaaminen on jatkossa yhä tärkeämpää logistiikassa. Verkkokaupan kasvaessa jokaisen logistiikkaketjussa olevan pitää ymmärtää, mitä palveluilta odotetaan, jotta yksittäisen kuluttajan toiveet täyttyvät.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh. 050 349 2259, pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi
puheenjohtaja Jari Immonen, puh. 0400 499 125 
varapuheenjohtaja Ville Vähälä, puh. 040 552 8445

Takaisin