Kotimaan logistiikan kasvu jatkuu - kasvun vauhti hidastuu

03.05.2019
Uutiskuva

Logistiikkayritysten Liitto ry aloitti oman barometrin tekemisen vuonna 2016. Uusimman barometrin vastausten perusteella vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastossa olevan tavaran määrä ja varastosta lähetetyt lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien ja varastotoiminnan odotukset ovat edelleen positiivisia, mutta kasvun vauhti hidastuu verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018.

Saldolukujen perusteella kasvun vauhti on hidastunut nyt kolme kvartaalia peräkkäin. Saldoluvut ovat edelleen hyvin suuria. TAlouden epävarmuus ei ole vielä vaikuttanut kotimaanlogistiikkaan.  

Barometrissä on kysytty liiton jäsenyrityksiltä erikseen kolmen kuljetustyypin; paketit, kappaletavara sekä osa- kokokuormat kehitystä. Samoin on tiedusteltu varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrää. Kaikkien osalta on tiedustelu vain määriä, joten esim. tavaran arvoa tai liikevaihtoa ei ole arvioitu. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt ja niissä on pyydetty vertaamaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kysely on tehty mahdollisimman yksinkertaisena ja tulokset on ilmoitettu ilman painotuksia. Vastaajiksi saatiin noin puolet jäsenyrityksistä ja liikevaihdon osalta vastaajat edustavat lähes 80 prosenttia liiton jäsenyritysten liikevaihdosta.

Barometrin tulokset liiton kotisivulta

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh 050 349 2259

pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi

www.logistiikkayritykset.fi

Logistiikkayritysten Liitto ry edustaa merkittäviä logistiikkaoperaattoreita Suomessa, joiden yhteen laskettu liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa.

Takaisin