Kotimaan logistiikassa selkeää kasvua alkuvuodesta - kasvu jatkuu toisellakin vuosineljänneksellä

04.05.2017
Uutiskuva

Logistiikkayritysten Liitto ry aloitti oman barometrin tekemisen elokuussa 2016 ja nyt valmistunut barometri on järjestyksessä neljäs. Barometrin vastausten perusteella vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksen volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) sekä myös varastoiminnassa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien ja varastotoiminnan odotukset ovat positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2016. 

Tulokset antavat viitteitä siitä, että selkeää elpymistä on tapahtunut ja kehitys jatkuisi positiivisena. Tulos sopii hyvin yhteen mm. EK:n barometriin ja Teknologiateollisuus ry:n talouskatsauksen kanssa. 

 

Barometrissä on kysytty liiton jäsenyrityksiltä erikseen kolmen kuljetustyypin; paketit, kappaletavara sekä osa- kokokuormat kehitystä. Samoin on tiedusteltu varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrää. Kaikkien osalta on tiedustelu vain määriä, joten esim. tavaran arvoa tai liikevaihtoa ei ole arvioitu. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt ja niissä on pyydetty vertaamaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kysely haluttiin tehdä mahdollisimman yksinkertaisena ja tulokset on ilmoitettu ilman painotuksia. Vastaajiksi saatiin 67 prosenttia jäsenyrityksistä ja liikevaihdon osalta vastaajat edustavat 95 prosenttia liiton jäsenyritysten liikevaihdosta.

Barometrin tulokset liiton kotisivulta

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh 050 349 2259

pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi

www.logistiikkayritykset.fi

Logistiikkayritysten Liitto ry edustaa merkittäviä logistiikkaoperaattoreita Suomessa, joiden yhteen laskettu liikevaihto on yli 1,4 miljardia euroa.

Takaisin