Kuljetusten sähköinen tilaaminen kasvussa

08.04.2013

Suomi edelleen jäljessä muita Pohjoismaita

Kuljetustilaustiedoista välitetään tällä hetkellä sähköisesti vajaa 60 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava luku oli alle 40 prosenttia. Muissa Pohjoismaissa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti jo yli 90 prosenttia. Logistiikkayritysten Liitto ry pyrkii saavuttamaan muiden maiden tason mahdollisimman nopeasti. Välitavoitteena on, että valtaosa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti vuoden 2013 lopussa. Myös yksilölliset rahtikirjanumerot halutaan kaikkien käyttöön.

Tuottavuutta sähköisellä tiedonsiirrolla

Sähköisen asioinnin edut logistiikassa ovat kiistattomat ja koko toimitusketju tulee saada sähköiseksi tilauksesta laskutukseen.

”Koko Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää saada yritysten välinen tiedonsiirto sähköiseen muotoon. Valitettavasti Suomi ei ole näissä asioissa edelläkävijämaa. Sillä ei kuitenkaan ole varaa antaa tämänlaista kilpailuetua muille maille. Tilanne pitää kääntää päinvastaiseksi ja mm. sähköisellä toimitusketjulla nostaa tuottavuutta”, toteaa Logistiikkayritysten Liitto ry:n toimitusjohtaja Pekka Aaltonen.

Sähköisten lähetystietojen käyttäminen vähentää merkittävästi virheellisiä kuljetuksia ja mahdollistaa lähetysten ajantasaisen seurannan. Toimitusten laatu ja toimitusvarmuus paranevat. Logistiikkapalveluyritysten on helpompi tarjota erilaisia lisäarvopalveluja, kun kaikki tiedot on kerralla syötetty oikein sähköiseen muotoon. Manuaalisesta rahtikirjojen täyttämisestä ja lähettämisestä sekä käsittelystä päästään samalla eroon. Yhdenmukaiset ja yhteensopivat toimintatavat parantavat eri osapuolten tuottavuutta.

Työkaluja tarjolla runsaasti

Sähköisen tilaamisen perustana on standardimuotoinen tiedonesittämistapa ja -siirto. Kuljetuspalveluja ostavien yritysten ei tarvitse olla tietotekniikan ammattilaisia, vaan valmiita palveluja on tarjolla.

”Kuljetusyrityksillä ovat omat palvelunsa, liitto on tehnyt oman tilausportaalin Kuljetustilaus.fi:n. Lisäksi markkinoilla on logistiikkatietojen tiedonsiirtoon ja välittämiseen erikoistuneita palveluyrityksiä kuten EDI-Soft, Memnon Networks ja Unifaun. He ovat rakentaneet valmiit yhteydet Suomessa toimiviin suurimpiin logistiikkapalvelujen tuottajiin. Muissa Pohjoismaissa edellä mainittujen palveluyritysten rooli tiedonvälittäjänä on merkittävä. Uskomme, että sama ilmiö toistuu myös Suomessa”, Aaltonen jatkaa.

Yksilöidyt rahtikirjat käyttöön

Logistiikan sähköisen asioinnin peruspilareita ovat standardin mukaiset rahtikirjat ja yksilölliset rahtikirjanumerot, joiden avulla jokainen lähetys Suomessa voidaan erottaa toisistaan. Standardin mukainen rahtikirja soveltuu sähköiseen asiointiin ja sen käyttö on yleistynyt kiitettävästi. Yksilöllisten rahtikirjanumeroiden käyttö on edelleen aivan liian vähäistä, vaikka niidenkin käyttö on kasvussa. Yksilölliset rahtikirjanumerot ovat edellytys, jotta koko kuljetusketjun dokumentointi ja seurattavuus olisi kitkatonta. Lisäksi jokainen lähetettävä kolli tulee varustaa kolliosoitelapulla, joka on standardin mukainen ja sisältää seurannassa tarvittavan yksilöivän viivakoodin.

Logistiikkayritysten Liitto ry kannustaa suomalaisyrityksiä siirtymään sähköisten tiedonsiirtojärjestelmien käyttäjiksi. Tahtotilaa voidaan verrata pankkimaailmaan, jossa kallis manuaalinen operointi on enää vain poikkeustilanteita varten.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Pekka Aaltonen
Logistiikkayritysten Liitto ry
Puhelinnumero: +358 50 349 2259
Sähköposti: etunimi.sukunimi@logistiikkayritykset.fi

Takaisin