Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista

06.09.2013

Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista
06.09.2013

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013. Lainmuutos asettaa entistä suuremman valvontavastuun kuljetuspalveluiden ostajalle. Kuljetuksen ostajan on varmistuttava siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Lisääntyneellä valvonnalla on merkittävä rooli kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa.

Helpottaakseen kuljetusasiakkaan tehtävää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry laativat yhdessä esitteen, jossa kerrotaan, mitä asiakkaan on tiedettävä kuljetuspalveluita tilatessaan ja mistä lähteistä tarvittavia tietoja voi selvittää. Esite valmistuu syyskuunaikana myös ruotsinkielisenä.

Takaisin