Rahtikirjat ja rahtikirjanumerot uudistuvat 1.1.2012

21.12.2011

Kuljetusalan palveluntarjoajat ovat siirtymässä sähköiseen tiedonsiirtoon. Uusi rahtikirjastandardi ja ainutkertaiset rahtikirjanumerot ovat ensimmäiset muutokset.

Logistiikkayritysten Liiton tavoitteena on siirtyä kuljetustilaustietojen osalta manuaalisista tiedonsiirtotavoista sähköisten palveluiden käyttäjiksi. Puhelimella, faksilla tai sähköpostilla tehtävistä kuljetustilauksista halutaan luopua kokonaan vuoteen 2013 mennessä. Uudistus etenee vaiheittain, joista ensimmäisenä ovat rahtikirjaa sen numerointia koskevat muutokset.

Rahtikirjauudistus 2012

Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirja (SFS 5865) on uudistettu jo vuoden 2010 lopussa yhteensopivaksi sähköistä tiedonsiirtoa varten. Tämä vuosi on ollut siirtymäaikaa ja tavoitteena on siirtyä kokonaan uuden standardin mukaiseen rahtikirjaan vuoden 20112 alusta.

Toinen suuri muutos rahtikirjan osalta on yksilölliseen numerointiin siirtyminen vuoden 2012 alusta. Tällä hetkellä yritykset voivat itse määritellä rahtikirjanumeronsa, mistä seuraa, että useilla rahtikirjoilla voi olla sama numero, jolloin lähetys löytyy vain lähettäjä- ja vastaanottajatietoja tutkimalla. Uudessa 12-numeroisessa rahtikirjanumerossa kolme ensimmäistä numeroa on varattu järjestelmän käyttöön ja seuraavat 8 numeroa ovat vaihtuvia. Numerosarjan viimeisenä on tarkistenumero. Se lasketaan samalla periaatteella kuin pankkimaksujen viitenumeroissa. Järjestelmässä luotujen rahtikirjanumeroiden yksilöllisyys perustuu rekisteröityneen käyttäjän Y-tunnukseen.

Muutosten tavoite

Rahtikirjamuutosten sekä koko sähköiseen tilaustietojen käyttöön siirtymisen tavoitteena on logistiikkapalvelujen laadun ja toimitusvarmuuden parantaminen sekä turhan työn vähentäminen niin kuljetuspalelun tilaajalla kuin palvelun suorittajalla. Lisäksi sähköinen tilaaminen mahdollistaa monipuoliset lisäarvopalvelut.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Pekka Aaltonen
Logistiikkayritysten Liitto ry
Puhelinnumero: +358 50 349 2259
Sähköposti: etunimi.sukunimi@logistiikkayritykset.fi


Rahtikirjastandardia SFS 5865 voi tilata Suomen standardisoimisliityo SFS ry:stä tai suoraan SFS:n verkkokaupasta

Ainutkertaisia rahtikirjanumeroita on mahdollista saada Suomen Osto- ja Logistiikka-yhdistyksen verkkopalvelusta.

Logistiikkayritysten Liitto ry:n tiedote ”Sähköisellä toimitusketjulla tehokkuutta, kannattavuutta ja laatua

Takaisin