Uudet ohjeet elintarvikekuljetuksiin valmistuneet

18.01.2012
Uutiskuva

Ohjeet auttavat yrityksiä ja selkeyttävät valvontaa

Elintarvikekuljetusten yleiset hyvän käytännön ohjeet - parhaat käytännöt - ovat valmistuneet. Ohjeet on tarkoitettu pohja-aineistoksi elintarvikekuljetuksia suorittaville yrityksille, jotta ne voivat laatia elintarvikelainsäädännön edellyttämän omavalvontasuunnitelman toimintaansa varten. Ohjeiden tarkoitus on myös helpottaa ja yhtenäistää viranomaisten valvontatoimia kentällä. Ohjeistus noudattaa EU:n elintarvikeriskien lainsäädäntöä ja Suomessa sitä oli arvioimassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Ohjeet laatineessa työryhmässä oli mukana Eviran edustajan lisäksi elintarvikealaa palvelevia kuljetusyrityksiä. Työskentelyä koordinoivat Logistiikkayritysten Liitto ry ja Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry. Ohjeistus on saatavilla Logistiikkayritysten Liitto ry:n ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n internet-sivuilta: www.skal.fi ja http://www.logistiikkayritykset.fi/

Omavalvontaohjeen merkitys

Elintarvikekuljetusten valvonnan lähtökohtana on, että kuljetuksissa toimivien tulee tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muutoksesta toiminnassaan vähintään neljä viikkoa aikaisemmin oman kotikuntansa elintarvikeviranomaiselle. Omavalvontasuunnitelma on oltava valmiina toiminnan käynnistyessä. Sen runkona voi olla esimerkiksi nyt julkaistavat parhaat käytännöt täydennettynä tarvittavilla liitteillä. Lisäksi toimijalla tulee olla ajantasaiset tiedot käytössään olevista tiloista ja kuljetusvälineistä. 

Parhaiden käytäntöjen päivittämisestä vastaavat Logistiikkayritysten Liitto ry ja Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry yhdessä. Päivitys tehdään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Ohjeistus ladattavissa: Logistiikkayritysten Liitto ry:n www-sivulta

http://www.skal.fi/files/13561/Elintarvikekuljetusten_Hyvan_kaytannon_ohjeet.pdf

Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry, elintarvikealan kuljetusyritysten valtakunnallista edunvalvontaa ja osaamista. EKY ry on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n erikoisjärjestö.

Logistiikkayritysten Liitto ry on Suomessa avoimilla markkinoilla toimivien tavaralogistiikkapalveluyritysten elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö, tehtävänään edistää jäsenyritysten liiketoiminnan edellytyksiä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Pekka Aaltonen
Logistiikkayritysten Liitto ry
Puhelinnumero: +358 50 349 2259
Sähköposti: etunimi.sukunimi@logistiikkayritykset.fi

Toimitusjohtaja
Seppo Tolonen
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
Puhelinnumero: +358 400 202 895
Sähköposti: etunimi.sukunimi@skal.fi

Takaisin