Lentorahdin turvatietoisuuskoulutus

Logistiikkayritysten Liitto, alan suurimmat kuljetusyritykset ja Airport College International Oy ovat tuoneet ensimmäisenä Euroopassa lentorahdin turvatietoisuuskoulutuksen kuljettajille ja terminaalityöntekijöille. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vaatimukset täyttävä verkkokoulutus valmistui toukokuussa vuonna 2014 ja se on tarkoitettu työntekijöille, jotka kuljettavat maanteitse lentorahtia tai osallistuvat niiden käsittelyyn terminaaleissa. Lentorahdin koko EU:ta koskevat lakisääteiset turvallisuusmenettelystandardit uudistuivat 29.4.2013. Asetukset määrittelevät lentorahtitoimijoiden vastuut, menettelyt, koulutusvaatimukset sekä lupien myöntämismenettelyt uudistuneilla standardeilla.

Turvatietoisuuskoulutus rahtia kuljettaville

Tunnetun lähettäjän rahtia voivat kuljettaa vain yritykset, jotka ovat antaneet rahdinkuljettajan vakuutuksen Tunnetulle lähettäjälle tai Valtuutetun edustajalle. Lisäksi lentorahdin parissa työskentelevien on täytettävä Trafin asettamat koulutusvaatimukset. 

Verkkokoulutus on joustava ja tehokas tapa toteuttaa koulutus työntekijöille. Yhteinäinen osaamispohja verkkokoulutusta varten valmistui kustannustehokkaasti yhteistyössä. Verkkokoulutus on avoin kaikille lentorahdin parissa työskenteleville ja se kattaa laajasti ilmailuturvallisuuden lisäksi koko toimitusketjun turvavaatimukset sekä -ohjeet. Koulutuksen tavoite on oppia toimintatavat, joilla lentorahti etenee kuljetusketjussa turvallisesti ja että eheys sekä koskemattomuus ovat taattuja. Kurssin läpäiseminen edellyttää tiettyjen perusasioiden hallitsemista ja opittuja asioita testataan koulutuksessa. Turvatietoisuuskoulutus on voimassa viisi vuotta, josta koulutuksen läpäissyt henkilö saa todistuksen.

Verkkokoulutus on avoin kaikille lentorahdin parissa työskenteleville ja se kattaa laajasti ilmailuturvallisuuden lisäksi koko toimitusketjun turvavaatimukset sekä -ohjeet. Tämä koulutus täyttää EU:n komission asetuksen N:o 2015/1998 mukaisen lentorahdin turvatietoisuuskoulutuksen, koulutuskategoria 14, jossa kohderyhmänä ovat kuljettajat ja terminaalityöntekijät. Koulutusta myy Airport College International Oy, toimitusjohtaja Pertti Mero, puh. 050 392 7447 pertti.mero@airportcollege.com

Katso kurssin esittelyvideo