Kuljetustilaus.fi

Kuljetustilaus.fi toiminta päättyy maaliskuun lopussa 2020

Kuljetustilaus.fi palvelu suljetaan 31.3.2020. Tilausten tekeminen ei ole tämän jälkeen mahdollista. Kirjautuminen ja tilausseuranta toimivat 30.4.2020 asti. Uusia rekisteröitymisiä järjestelmään ei voi tehdä 29.2.2020 jälkeen.

Lisätietoja järjestelmän lopettamisesta sekä suositelluista vaihtoehtoisista tilauskanavista. Lisätiedoissa mm. ohje osoitekirjan ja tilaustietojen kopioimiseen omalle tietokoneelle.

Kuljetustilaus.fi service to discontinue at the end of March 2020

The Kuljetustilaus.fi service will close on 31 March 2020. No further orders will be possible after this date. Logins and order tracking will function until 30 April 2020. Registration of new service users will no longer be possible after 29 February 2020.

Further details of discontinuing the system and recommended alternative ordering channels. The further details include instructions for downloading your address book and order records to your own computer.

Kuljetustilaus.fi-tjänsten upphör i slutet av mars 2020

Tjänsten Kuljetustilaus.fi stängs ner 31.3.2020. Efter detta datum är det inte längre möjligt att göra beställningar. Inloggningen och orderuppföljningen fungerar till och med den 30.4.2020. Nya registreringar går inte att göra i systemet efter den 29.2.2020.

Mer information om nedläggningen av systemet samt rekommenderade alternativa beställningskanaler. På samma ställe finns även instruktioner för hur adressboken och orderuppgifterna kan kopieras till egen dator.

 

 

Tietoa Kuljetustilaus.fi -portaalista

Kuljetustilaus.fi –portaalin kautta kuljetusyritysten yritysasiakkaat voivat tehdä sähköisen kuljetustilauksen usean liiton jäsenyrityksen kautta Suomen sisäisiin kuljetuksiin. Kuljetustilaus.fi:n avulla tulostat helposti rahtikirjan ja kollilaput. Voit yhden porttaalin kautta tilata useamman kuljetusyrityksen kuljetuksia. Järjestelmän käyttö on maksutonta, mutta edellyttää rekisteröitymistä ja kuljetussopimusta halutun kuljetusyrityksen kanssa. Rekisteröitymis- ja yleisohjeet auttavat alkuun pääsemisessä. Usein kysytyt kysymykset vastauksineen (FAQ) antavat vastauksen tyyppillisimpiin kysymyksiin, joita järjestelmän käyttäjillä on ollut. Linkki henkilötietojen käsittelyyn kuljetustilaus.fi -järjestelmässä (suomi, ruotsi ja englanti), jotka löytyvät myös käyttöehdoista rekisteröityessä järjestelmään.