Ajankohtaista

Uutiskuva

Logistiikan alan uudet sanomasuositukset valmistuneet

20.08.2012
Liikenne- ja viestintäministeriön sekä suomalaisen kaupan, teollisuuden sekä kuljetusalan keskeisten toimijoiden yhteishankkeen ”Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY)” tulokset ovat valmistuneet. Niillä parannetaan suomalaisyritysten logistista toimintaa tehostamalla sähköistä tiedonsiirtoa logistisen ketjun osapuolten välillä. Hankkeessa valmistuivat soveltamisohjeet kuljetustilauksen, rahtikirjan sekä kuljetusstatuksen tietojen siirtämiseksi logistisen ketjun eri osapuolten välillä sekä EDIFACT- että UBL/XML-muodossa.
Lue lisää
Uutiskuva

Sähköisen logistiikan käyttöönotto-opas julkaistu

08.05.2012
Logistiikkayritysten Liitto on teettänyt yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sähköisen logistiikan käyttöönotto-oppaan. TIEKE:n (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) laatimassa oppaassa kerrotaan käytännönläheisesti ja kattavasti sähköisen tiedonsiirron palveluista, mahdollisuuksista sekä järjestelmien käyttöönottamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Opas on wiki-tyyppinen ja se löytyy TIEKE:n sivuilta tai Logistiikkayritysten Liiton sivujen kautta.
Lue lisää
Uutiskuva

Yksilöllisillä rahtikirjanumeroilla sujuvuutta logistiikkaketjuun

03.05.2012
Yksilöllisten rahtikirjanumeroiden käyttö kasvoi alkuvuodesta - nopeampaa ja laajempaa käyttöönottoa odotetaan
Lue lisää
Uutiskuva

Uudet ohjeet elintarvikekuljetuksiin valmistuneet

18.01.2012
Elintarvikekuljetusten yleiset hyvän käytännön ohjeet - parhaat käytännöt - ovat valmistuneet. Ohjeet on tarkoitettu pohja-aineistoksi elintarvikekuljetuksia suorittaville yrityksille, jotta ne voivat laatia elintarvikelainsäädännön edellyttämän omavalvontasuunnitelman toimintaansa varten. Ohjeiden tarkoitus on myös helpottaa ja yhtenäistää viranomaisten valvontatoimia kentällä. Ohjeistus noudattaa EU:n elintarvikeriskien lainsäädäntöä ja Suomessa sitä oli arvioimassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Lue lisää