Liiton strategia

Logistiikkayritysten Liitto ry päivitti strategiansa helmikuussa 2018.

Missio

Logistiikkayritysten Liitto ry:n jäsenet ovat alan keskeisiä toimijoita, jotka yhteistyössä kehittävät logistiikan toimintaedellytyksiä siten, että alan ja elinkeinoelämän kilpailukyky paranee muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tahtotila

 • Arvostettu toimija, jolla on kyky ja halu sekä vaikutuskanavat edistää toimialan kilpailukykyä digitalisoituvassa arvoketjussa
 • Toimii yhteiskunnan sääntöjen ja lakien mukaan
 • Jäsenyritykset ovat arvostettuja ja vahvoja kokonaisvaltaisen logistiikkapalvelun tuottajia
 • Häiriöttömät toimitusketjut, jotka perustuvat tehokkaisiin prosesseihin ja rakentuvat digitaalisista ratkaisuista
 • Standardisoidut toimintamallit ja yhteiset pelisäännöt, jotka mahdollistavat tehokkaat ja monipuoliset logistiikkapalvelut
 • Logistiset ratkaisut tukevat Suomen kilpailukykyä

Tavoitteet

 1. Digitaalinen toimitusketju
  Digitalisaatio mahdollistaa prosessien kehittymisen siten, että toimitusketjut toimivat paperittomasti
 2. Liikenneinfrastruktuuri
  Liikenneverkkojen häiriöttömyys on parantunut nykytasosta vuoteen 2020 mennessä
 3. Liikenteen verot, maksut ja ympäristövaikutukset
  Tieliikenteen verot ja maksut eivät lisäänny tieliikenteen tavarankuljetuksissa. Raskas tieliikenne pystyy toteuttamaan osaltaan Suomen CO2-päästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä
 4. Vastuullisuus ja turvallisuus
  Kokonaisturvallisuus paranee. Vastuullisuudessa olemme logistiikka-alan edelläkävijöitä
 5. Logistiikan toimintaedellytykset Suomessa
  Osaavaa työvoimaa on saatavissa
  Logistiikkaoperaattoreiden toimintaedellytykset paranevat nykytilanteesta
 6. Jäsenistö
  Logistiikkayritysten Liitto on vahva ja arvostettu toimija alallaan

Liitto on laatinut edellä mainituista kohdista konkreettiset tavoitteet ja toimenpideohjelman noin vuodeksi. Tarkempaa tietoa saa liiton toimitusjohtajalta.