Kotimaan logistiikassa positiivista virettä

07.02.2017
Uutiskuva

Logistiikkayritysten Liitto ry aloitti oman barometrin tekemisen elokuussa 2016 ja nyt valmistunut barometri on järjestyksessä kolmas. Barometrin vastausten perusteella vuoden 2016 viimeisellä neljänneksen volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) sekä myös varastoinnissa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien odotukset ovat positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2016. Varastoiminnakin osalta odotuksissa on lievää kasvua.

Tulokset antavat viitteitä siitä, että pientä elpymistä olisi edelleenkin tapahtunut ja jatkuisi vielä kuluvan vuoden alussa. Tulos sopii hyvin yhteen mm. EK:n ja SKAL:in uusimpien barometrin tulosten kanssa. 

Koko viime vuoden 2016 volyymit sekä kuljetuksissa että varastoinnissa ovat olleet kasvussa verrattuna vuoteen 2015. Myös liikevaihto on kasvanut vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Sen sijaan kannattavuuden osalta kehitys näyttää lievästi heikentyneen. Volyymit ovat edelleen kaukana vuosien 2006 – 2007 määristä.

Barometrissä on kysytty liiton jäsenyrityksiltä erikseen kolmen kuljetustyypin; paketit, kappaletavara sekä osa- kokokuormat kehitystä. Samoin on tiedusteltu varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrää. Kaikkien osalta on tiedustelu vain määriä, joten esim. tavaran arvoa tai liikevaihtoa ei ole arvioitu. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt ja niissä on pyydetty vertaamaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kysely haluttiin tehdä mahdollisimman yksinkertaisena ja tulokset on ilmoitettu ilman painotuksia. Vastaajiksi saatiin noin puolet jäsenyrityksistä ja liikevaihdon osalta vastaajat edustavat lähes 90 prosenttia liiton jäsenyritysten liikevaihdosta.

Nyt alkuvuodesta on kysytty myös koko viime vuoden volyymitiedot sekä liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen barometriasteikolla; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt.  

Barometrin tulokset liiton kotisivulta

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh 050 349 2259

pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi

www.logistiikkayritykset.fi

Logistiikkayritysten Liitto ry edustaa merkittäviä logistiikkaoperaattoreita Suomessa, joiden yhteen laskettu liikevaihto on noin 1,4 miljardia euroa.

Takaisin