Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvoivat vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä - kehitys jatkuu positiivisena vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kasvun vauhti hidastunee 

28.1.2019 julkaistun barometrin vastausten perusteella vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastossa olevan tavaran määrä sekä varastosta lähtevät lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kappaletavaran ja pakettien osalta 60 prosenttia ilmoittaa volyymien kasvaneen. Väheneviä volyymeja on ollut ainoastaan osa- ja kokokuormissa. 

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien odotukset ovat edelleen positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018. Selkeä muutos on kuitenkin tapahtunut edelliseen barometriin, jolloin paljon suurempi osa yrityksistä arvio kasvua. Nyt esim. eri kuljetuslajeissa 60-80 prosenttia arvio määrän pysyvän samana kuin vuosi sitten. 

Tulokset tukevat yleistä käsitystä siitä, että Suomen talouden kasvu on hidastumassa, mutta vahvaa käännettä ei ole tapahtumassa.

Koko viime vuoden 2018 volyymit sekä kuljetuksissa että varastotoiminnassa ovat olleet selkeässä kasvussa. Liikevaihto on kasvanut ja kannattavuus näyttää myös parantuneen.

Kuljettajien saatavuus on yksi alan suurimmista haasteista tällä hetkellä ja jatkossakin vaikka talouden kasvu hiipuisi.   


 

28.1.2019 julkaistun barometrin tulokset

Aikaisemmat julkaisut

31.10.2018 julkaistun barometrin tulokset 

21.8.2018 julkaistun barometrin tulokset

15.5.2018 julkaistun barometrin tulokset

29.1.2018 julkaistun barometrin tulokset

1.11.2017 julkaistun barometrin tulokset

21.8.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.2.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.11.2016 julkaistun barometrin tulokset

31.8.2016 julkaistun barometrin tulokset ja tiedote