Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvussa 2021 toisella vuosineljänneksellä - selkeää kasvua ennakoidaan myös vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle   

Barometrin vastausten perusteella vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä kuljetusvolyymit ovat kehittyneet positiivisesti. Sekä kuljetus- että varastovolyymit kasvoivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pakettikuljetuksissa kasvua on ollut lähes 80 prosentilla ja kappaletavarakuljetuksissa 90 prosenttia ilmoittaa kasvusta. Osa- ja kokokuormissa sekä varastovolyymeissa puolet ilmoittaa kasvusta. Tulos on hyvä, kun ottaa huomioon, että edellisvuotena korona ei vähentänyt toteutuneita volyymeja vastaavana aikana. 

Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetus- ja varastovolyymien odotetaan edelleen kasvavan. Paketti- ja kappaletavaran osalta yli puolet odottaa kasvua.  

Saldolukukuvasta nähdään, että kappaletavaran osalta sekä toteuma että ennuste ovat vahvasti plussalla. Toteuman osalta ei käyty missään vaiheessa nollan alapuolella. 

Tulokset tukevat yleistä käsitystä, että Suomen talouden näkymissä jatkuu positiivinen suuntaus. 

Alalla on ollut haasteita työvoiman saatavuudessa erityisesti kuljettajien osalta vuosia. Viimeinen vuosi on ollut helpompi, mutta kuljettajien saatavuudesta voi tulla hyvinkin pian.

Korona on osoittanut toimivan logistiikan tärkeyden. Toivottavasti se muistetaan koronan jälkeenkin, jotta olemme varautuneita seuraaviin ongelmatilanteisiin, oli syy sitten mikä tahansa. Logistiikka on globaalia ja on hyvin herkkä erilaisille häiriöille. 

 

18.8.2021 julkaistun barometrin tulokset

Barometrin toteutus 

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Aikaisemmat julkaisut

22.4.2021 julkaistun barometrin tulokset

20.1.2021 julkaisytun barometrin tulokset

22.10.2020 julkaistun barometrin tulokset

13.8.2020 julkaistun barometrin tulokset

24.4.2020 julkaistun barometrin tulokset

23.1.2020 julkaistun barometrin tulokset

23.10.2019 julkaistun barometrin tulokset