Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvoivat vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä - kehitys jatkuu positiivisena vuoden 2018 alussa 

29.1.2018 julkaistun barometrin vastausten perusteella vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastossa olevan tavaran määrä sekä varastosta lähtevät lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kappaletavaran osalta yli 80 prosenttia ilmoittaa volyymien kasvaneen. Yksikään vastaaja ei ole ilmoittanut näiden määrien vähentyneen. 

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien odotukset ovat positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017. Varastotoiminnankin osalta odotuksissa on hyvin lievää kasvua.

Tulokset tukevat yleistä käsitystä siitä, että Suomen talous on kasvussa ja kehitys jatkuisi positiivisena.

Koko viime vuoden 2017 volyymit sekä kuljetuksissa että varastoinnissa ovat olleet selkeässä kasvussa verrattuna vuoteen 2016. Myös liikevaihto on kasvanut vuonna 2017 ja kannattavauus parantunut verrattuna vuoteen 2016.

   

29.1.2018 julkaistun barometrin tulokset

Aikaisemmat julkaisut

1.11.2017 julkaistun barometrin tulokset

21.8.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.2.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.11.2016 julkaistun barometrin tulokset

31.8.2016 julkaistun barometrin tulokset ja tiedote