Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Kotimaan kuljetus- ja varastointivolyymit kasvoivat vuonna 2021 - selkeää kasvua ennakoidaan myös vuoden 2022 ensimmäiselle vuosineljännekselle   

Barometrin vastausten perusteella vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä kaikki kuljetus- ja varastointivolyymit ovat kehittyneet positiivisesti. Sekä kuljetus- että varastovolyymit kasvoivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvua on kaikissa volyymeissa ollut yli puolella. Kappaletavarakuljetuksissa 80 prosenttia ilmoittaa kasvusta.   

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetus- ja varastovolyymien odotetaan edelleen kasvavan. Kappaletavaran osalta kasvua odottaa puolet vastaajista.  

Saldolukukuvasta nähdään, että kappaletavaran osalta sekä toteuma että ennuste ovat vahvasti plussalla. Toteuman osalta ei käyty missään vaiheessa nollan alapuolella. 

Tulokset tukevat yleistä käsitystä, että Suomen talous kasvoi viime vuonna. 

Liikevaihto on 70 prosentilla vastaajista kasvanut vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Kannattavuuskehitys on kaksijakoinen. Noin 40 prosentilla kannattavuus on parantunut ja noin 30 prosentilla se on heikentynyt viime vuonna. 

Alalla on ollut haasteita työvoiman saatavuudessa erityisesti kuljettajien osalta vuosia. Viimeinen vuosi on ollut helpompi, mutta kuljettajien saatavuus on heikkenemässä.

 

Korona on osoittanut toimivan logistiikan tärkeyden. Logistiikka ei ole tukitoimiala, vaan koko yhteiskunnan ja talouselämän edellytys. Toivottavasti se muistetaan koronan jälkeenkin, jotta olemme varautuneita seuraaviin ongelmatilanteisiin, oli syy sitten mikä tahansa. Logistiikka on globaalia ja on hyvin herkkä erilaisille häiriöille. 

 

21.1.2022 julkaistun barometrin tulokset

Barometrin toteutus 

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Aikaisemmat julkaisut

20.10.2021 julkaistun barometrin tulokset

18.8.2021 julkaistun barometrin tulokset

22.4.2021 julkaistun barometrin tulokset

20.1.2021 julkaisytun barometrin tulokset

22.10.2020 julkaistun barometrin tulokset

13.8.2020 julkaistun barometrin tulokset

24.4.2020 julkaistun barometrin tulokset

23.1.2020 julkaistun barometrin tulokset