Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvoivat vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä - kehitys jatkuu positiivisena vuoden toisella neljänneksellä 

15.5.1.2018 julkaistun barometrin vastausten perusteella vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastossa olevan tavaran määrä sekä varastosta lähtevät lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kappaletavaran osalta yli 65 prosenttia ilmoittaa volyymien kasvaneen. Yksikään vastaaja ei ole ilmoittanut näiden määrien vähentyneen. 

Vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien odotukset ovat positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017. Varastotoiminnankin osalta kasvua ei enää odoteta.

Tulokset tukevat yleistä käsitystä siitä, että Suomen talous on edelleen kasvussa ja kehitys jatkuisi positiivisena.

   

 

15.5.2018 julkaistun barometrin tulokset

Aikaisemmat julkaisut

29.1.2018 julkaistun barometrin tulokset

1.11.2017 julkaistun barometrin tulokset

21.8.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.2.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.11.2016 julkaistun barometrin tulokset

31.8.2016 julkaistun barometrin tulokset ja tiedote