Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvoivat alkuvuodesta 2017 - kehitys jatkuu positiivisena toisellakin vuosineljänneksellä 

4.5.2017 julkaistun barometrin vastausten perusteella vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) sekä myös varastotoiminnassa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kappaletavaran osalta kasvua on ollut yli 90 prosentilla vastaajista. Vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien ja varastotoiminnan odotukset ovat positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2016. Kaikissa kuljetuslajeissa kasvuun uskoo yli 70 prosenttia vastaajista.

Tulokset antaa viitteitä siitä, että selkeää elpymistä on tapahtunut ja kehitys jatkuisi positiivisena.

4.5.2017 julkaistun barometrin tulokset

Aikaisemmat julkaisut

3.2.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.11.2016 julkaistun barometrin tulokset

31.8.2016 julkaistun barometrin tulokset ja tiedote