Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvoivat vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä - kehitys jatkuu positiivisena vuoden neljännellä neljänneksellä 

31.10.2018 julkaistun barometrin vastausten perusteella vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastossa olevan tavaran määrä sekä varastosta lähtevät lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kappaletavaran ja pakettien osalta yli 70 prosenttia ilmoittaa volyymien kasvaneen. Ainoastaan osa- ja kokokuormien osalta on ilmoitettu vähentymistä. 

Vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien odotukset ovat positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017. Yli 50 prosenttia odottaa paketti- ja kappaletavarakuljetusten lisääntyvän. Varastotoiminnan osalta kasvua ei enää odoteta.

Tulokset tukevat yleistä käsitystä siitä, että Suomen talous on edelleen kasvussa ja kehitys jatkuisi positiivisena. Kuljettajien saatavuus on heikentynyt selvästi. Osa- ja kokokuormien hieman pienempi kasvu voi ennakoida vauhdin hidastumista. Vastaajien määrä on pieni ja vastaavat yritykset eivät ole aina samoja, joten näin pieni muutos voi olla sattumaa.

   

 

31.10.2018 julkaistun barometrin tulokset

Aikaisemmat julkaisut

21.8.2018 julkaistun barometrin tulokset

15.5.2018 julkaistun barometrin tulokset

29.1.2018 julkaistun barometrin tulokset

1.11.2017 julkaistun barometrin tulokset

21.8.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.2.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.11.2016 julkaistun barometrin tulokset

31.8.2016 julkaistun barometrin tulokset ja tiedote