Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvoivat vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä - kehitys jatkuu positiivisena kolmannellakin vuosineljänneksellä 

21.8.2017 julkaistun barometrin vastausten perusteella vuoden 2017 toisella neljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastosta lähtevät lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kaikkien kuljetuslajien osalta kasvua on ollut yli 60 prosentilla ja pakettien ja kappaletavaran osalta yksikään vastaaja ei ole ilmoittanut määrien vähentyneen. Vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien ja varastotoiminnan odotukset ovat positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017. Kaikki vastaajat uskovat eri kuljetuslajien määrän kasvavan tai pysyvän ennallaan.

Tulokset tukevat yleistä käsitystä siitä, että Suomen talous on kääntynyt kasvuun ja kehitys jatkuisi positiivisena. 

21.8.2017 julkaistun barometrin tulokset

Aikaisemmat julkaisut

4.5.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.2.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.11.2016 julkaistun barometrin tulokset

31.8.2016 julkaistun barometrin tulokset ja tiedote