Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri

Logistiikkayritysten Liitto ry käynnisti oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 31.8.2016. Barometrin tarkoituksena on saada tietoa toimialan kehittymisestä sekä näkymistä. Neljännesvuosittain tehtävän barometrin tuloksista hyötyvät jäsenyritysten lisäksi viranomaiset ja muu elinkeinoelämä, jotka saavat käsitystä alan tilanteesta.

Barometrissä kerätään tietoa liiton jäsenyritysten kuljetusmääristä tavaratyypeittäin; paketit, kappaletavara sekä ja osa- ja kokokuormat. Lisäksi tietoa on kerätty varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrästä. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt. Vuoden 2017 alusta lähtien vertailussa on pyydetty arviomaan päättynyttä vuosineljännestä edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kahdessa ensimmäisessä barometrissä vertailu tehtiin edeltäneeseen vuosineljännekseen. Koko vuoden osalta on kysytty myös liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymistä.

Kotimaan kuljetusvolyymit kasvoivat vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä - kehitys jatkuu positiivisena vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Kasvun vauhti on hidastunut. 

2.5.2019 julkaistun barometrin vastausten perusteella vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastossa olevan tavaran määrä sekä varastosta lähtevät lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kappaletavaran ja pakettien osalta yli 50 prosenttia ilmoittaa volyymien kasvaneen. Väheneviä volyymeja on ollut ainoastaan osa- ja kokokuormissa. 

Vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien odotukset ovat edelleen positiivisia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018.

Saldoluvut ovat olleet laskussa kolmen kvartaalin ajan. Saldoluvut ovat olleet positiivisia kymmenen kvartaalin ajan eli koko ajan, kun tätä barometria on tehty. Kotimaan kuljetusten osalta tilanne näyttää edelleen valoisalta. Käänne voi tapahtua nopeastikin. Yleiset näkymät talouden osalta ovat epävarmoja. 

Kuljettajien saatavuus on yksi alan suurimmista haasteista tällä hetkellä ja jatkossakin vaikka talouden kasvu hiipuisi.   


 

2.5.2019 julkaistun barometrin tulokset

Aikaisemmat julkaisut

28.1.219 julakaistun barometrin tulokset

31.10.2018 julkaistun barometrin tulokset 

21.8.2018 julkaistun barometrin tulokset

15.5.2018 julkaistun barometrin tulokset

29.1.2018 julkaistun barometrin tulokset

1.11.2017 julkaistun barometrin tulokset

21.8.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.2.2017 julkaistun barometrin tulokset

3.11.2016 julkaistun barometrin tulokset

31.8.2016 julkaistun barometrin tulokset ja tiedote