Kuljetuspakkaaminen

Oikealla kuljetuspakkaamisella lähetykset saadaan ehjänä perille. Kuljetusvahingoista 80 % syntyy tavaran särkymisestä. Kuljetusvahinkojen aiheuttamat haitat ovat Suomessa useiden kymmenien miljoonien eurojen luokkaa, kun otetaan huomioon vahongoista johtuneet sivuvaikutukset, kuten tuotannonseisokit ja myynnin menetys. Tavaran oikealla pakkaamisella voidaan vähentää vahinkoja. Logistiikkayritysten Liitto ry:n Kuljetuspakkaamis -työryhmä teetti vuosina 2013-2014 kaksi opinnäytetyötä kuljetuspakkaamisesta: aiheina olivat ikkuna- ja oviteollisuus sekä verkkokauppa. Opinnäytetöiden perusteela laadittiin alla olevat kuljetuspakkausohjeet. Lisäksi on laadittu yleiset kuljetuspakkausohjeet. 

 

 
 

Kuljetuspakkausohjeet


Eri jäsenyrityksillämme on myös omia pakkausohjeita, joihin kannattaa tutustua.

Kuljetuspakkaaminen tulee nähdä laadunvarmistuksena, niin että asiakas saa haluamansa tuotteet ehjänä perille. Aina ei ole kyse pakkausmateriaalin lisäämisestä vaan ratkaisu voi löytyä yhteisten toimintamallien kehittämisestä.