Jäsenyys

Liitto tarjoaa jäsenyrityksilleen seuraavia palveluja:

  • Jäsenkirje kuukausittain ajankohtaisista aiheista ja tarvittaessa sähköposti kiireellisistä asioista
  • Mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin tilaisuuksiin sekä vaikuttaa asioiden kehittämiseen liiton eri työryhmissä
  • Polttoaineen hintaseuranta
  • Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
  • Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet
  • Mahdollisuus liittyä ja käyttää sähköistä tilausjärjestelmää (Kuljetustilaus.fi) 
  • Kontakteja kouluttajiin
  • Hyvät vaikutuskanavat viranomaisiin

Liiton strategiassa on kuvattu tavoitteemme ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
Toimintakertomuksista näkee miten liitto on toiminut viimeisinä vuosina, ne sisältävät myös yleiskatsauksen toimialaan.

Liity jäseneksi