Elintarvikekuljetusten yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet valmistuivat vuoden 2012 alussa. Ohjeiden tarkoitus on auttaa yrityksiä selkeyttämällä valvontaa, helpottamalla ja yhtenäistämällä viranomaisten valvontatoimia kentällä. Ohjeet tarjoavat parhaat käytännöt elintarvikekuljetuksia suorittaville yrityksille elintarvikelainsäädännön edellyttämän omavalvontasuunnitelman toiminnnan laatimista varten. Ohjeistus noudattaa EU:n elintarvikeriskien lainsäädäntöä, jota Suomessa oli arvioimassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Työryhmässä oli mukana Eviran edustajan lisäksi elintarvikealaa palvelevia kuljetusyrityksiä. Työskentelyä koordinoivat Logistiikkayritysten Liitto ry ja Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry. Ohjeistus löytyy myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n www.skal.fi internet-sivuilta.