Liiton historia

Kuljetusalan yleisen kehittymisen seurauksena perustettiin marraskuussa vuonna 1951 aikataulutetun ja linjaliikennetyyppistä kuljetustoimintaa harjoittavien yritysten etuja valvomaan yhdistys, joka sai nimekseen Tavaralinjojen Liitto ry. Samoihin aikoihin perustettiin Kuorma-autoliikennöitsijät ry. Kolmen vuoden rinnakkaiselon jälken järjestöjen välisten intressien havaittiin olevan niin yhtenevät, että sovittiin yhdentymisestä ja näin vuonna 1954 syntyi uusi organisaatio nimeltään Tavaralinjat ry. Vuonna 2003 liitto otti nimekseen nykyisen Logistiikkayritysten Liitto ry ja vuodesta 2005 lähtien liitto on ollut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Logistiikkayritysten Liitto ry:n uusin his­to­riik­ki­teos "Huomiseksi perille! Tavaralinjaliikennettä vuodesta 1906" valmistui kesäkuussa 2015.