Logistiikkayritysten Liitto ry

Logistiikkayritysten Liitto ry on EK:n jäsen, perustettu 1951 nimellä Tavaralinjat ry.

Jäsenyritykset

Jäsenistö koostuu suuremmista logistiikka-alan palveluyrityksistä, joita yhdistää logistiikka ja työnantaja-asema. Jäsenyritysten toimialoja ovat kuljetusjärjestelmät,   terminaali- ja varastointitoiminnat sekä logistiikan kokonaisjärjestelmät, pääosin kotimaassa. Jäsenyritykset toimivat verkottuneessa yritysrakenteessa ja muodostavat kilpailevia valtakunnallisia ketjuja, jotka tarjoavat omistus- tai sopimuspohjaisten yhteistyökumppaneiden kanssa myös maailmanlaajuisia logistiikkapalveluja. Jäsenyrityksiä on n. 30. Liiton toiminnan tavoitteet

Kuljetus- ja kokonaislogistiikan operatiivisten toimintaedellytysten edistäminen.
Logistiikkayritysten Liitto ry kehittää logistiikan ja alan yleisiä operatiivisia toimintatapoja, standardeja ja menettelyjä.

Työntekijä- ja alihankkijaresursseihin liittyvien ratkaisujen edistäminen.
Logistiikkayritysten Liitto ry vaikuttaa suoraan ja yhteistyökumppanien kanssa työvoiman ja alihankkijoiden saatavuuteen sekä koulutukseen liittyviin asioihin. 

Logistiikka-alan liiketoiminnan edellytysten kehittäminen.
Logistiikkayritysten Liitto ry vaikuttaa logistiikkayritysten yleisten toimintamahdollisuuksien kehittämiseen, lainsäädäntöön, verotukseen, johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Jäsenyritykset ovat sitoutuneet ympäristön huomioon ottamiseen toiminnassaan.