Jäseneksi liittyminen

Mikäli logistikka-alalla toimiva yritys haluaa liittyä Logistiikkayritysten Liitto ry:n jäseneksi, tulee yrityksen toimittaa kirjallinen jäsenhakemus alla olevalla lomakkeella. 

Liiton jäsenyydestä päättää liiton hallitus kokouksissaan, joita pidetään noin 4 - 6 kertaa vuodessa.

Jäsenhakemus

Edellytykset liiton jäsenyyteen ovat seuraavat:

Liiton hallitus päättää jäsenyyden hyväksymisestä, kun

yritys on merkitty kaupparekisteriin
yritys harjoittaa riittävissä määrin avoimilla markkinoilla toimivaa kuljetus- ja/tai logistiikkatoimintaa.
yritys osoittaa omaavansa:
     - tarvittavan ammattitaidon
     - moitteettoman toiminnan
     - riittävät taloudelliset edellytykset
yritys vakuuttaa jäsenhakemuksensa yhteydessä sitouvansa noudattamaan Logistiikkayritysten liitto ry:n sääntöjä sekä täyttämään velvollisuutensa, jotka perustusvat tehtyihin sääntöihin, sopimuksiin ja sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin.

JÄSENHAKEMUSLOMAKE
Mahdollinen sähköinen laskutusosoite
TIETOA YRITYKSESTÄ


Jäsenkirjeet
Liiton jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: Muut jakelut (esim. dieselin hintataulukko, ja kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi) sovitaan jäsenyyden alettua
Hakemuksen lähettäjän tiedot