Liiton strategia

Logistiikkayritysten Liitto ry päivitti startegiansa joulukuussa 2015.

Missio

Logistiikkayritysten Liitto ry:n jäsenet ovat alansa keskeisiä toimijoita, jotka yhteistyössä luovat ja kehittävät parhaita käytäntöjä kokonaisvaltaiseen toimitusketjun hallintaan.

Tahtotila

 • Arvostettu toimija, joka kehittää parhaita käytäntöjä toimialalle
 • Toimii yhteiskunnan sääntöjen ja lakien mukaan
 • Häiriöttömät toimitusketjut, jotka perustuvat tehokkaisin prosesseihin ja rakentuvat digitaalisista ratkaisuista
 • Standardisoidut toimintamallit ja yhteiset pelisäännöt, jotka mahdollistavat tehokkaat ja monipuoliset logistiikkapalvelut
 • Logistiset ratkaisut tukevat Suomen kilpailukykyä

Tavoitteet

 1. Digitaalinen toimitusketju
  Suomesta tulee sähköisten toimitusketjujen edelläkävijämaa
 2. Liikenneinfrastruktuuri
  Liikenneverkkojen häiriöttömyys on parantunut nykytasosta vuoteen 2020 mennessä
 3. Liikenteen verot, maksut ja ympäristövaikutukset
  Tieliikenteen verot ja maksut eivät lisäänny tieliikenteen tavarankuljetuksissa
  Päästöjen vähentämiseksi syntyy kannustimia ei lisämaksuja
 4. Logistiikan toimintaedellytykset Suomessa
  Osaavaa työvoimaa on saatavissa
  Parantaa logistiikan toimintaedellytyksiä Suomessa
 5. Jäsenistö
  Logistiikkayritysten Liitto on vahva ja arvostettu toimija

Liitto on laatinut edellä mainituista kohdista konkreettiset tavoitteet ja toimenpideohjelman noin vuodeksi. Tarkempaa tietoa saa liiton toimitusjohtajalta.