Liiton strategia

Logistiikkayritysten Liitto ry päivitti strategiansa toukokuussa 2022. Strategia perustuu SKALin liitännäisjäsenyyteen ja siinä on huomioitu uusien jäsenten tarpeita. 

Visio

Logistiikka-ala tunnustetaan yhdeksi Suomen avaintoimialaksi osana ratkaisua Suomen kilpailukykyä, vihreää siirtymää ja toimitusketjujen digitalisaatiota koskevissa kysymyksissä. Vihersiirtymän edelläkävijyys luodaan etupäässä digitalisaatiolla ja oikeiden resurssien hallinnalla.

Alan sääntely, resurssien saatavuus ja toimintaedellytykset ovat kestävästi sekä ennustettavasti toteutettu ja mahdollistavat kannattavan toiminnan logistiikka-alan yrityksille.

Missio

Logistiikkayritysten Liitto ry:n jäsenet ovat suuria logistiikkayrityksiä, jotka yhteistyössä kehittävät logistiikan toimintaedellytyksiä siten, että alan ja elinkeinoelämän kilpailukyky paranee muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tahtotila (otsikkotasolla)

  • Logistiikka ja kuljetukset
  • Kansainvälinen yhteistyö
  • Kestävä ja kannattava kasvu ja ilmastopolitiikka
  • Tasapuoliset ja oikeudenmukaiset markkinat
  • Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen liiketoiminnassa
  • Osaaminen
  • Toimiva liikenneinfrastruktuuri
  • Tiedon jakaminen ja jäsenpalvelu

Liitto on laatinut edellä mainituista kohdista konkreettiset tavoite- ja toimenpideohjelman noin 3-5 vuoden ajalle. Tarkempaa tietoa saa liiton toimitusjohtajalta.