Miten kuljetusprosessi toimii 

   

Nykyaikainen kuljetusprosessi perustuu sähköiseen tiedonsiirtoon

Kappaletavaran tyypillinen kuljetusprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

1. tavaran nouto lähettäjältä
2. tavaran siirto runkokuljetuksella terminaaliin 1
3. tavaran kuljetus terminaaliin 2
4. tavaran jakelukuljetus tavaran vastaanottajalle

Kummassakin terminaalissa tapahtuu lähetyksen tunnistus ja kuorman muodostaminen. Nykyaikaisessa kappaletavarakuljetuksessa on välttämätöntä, että kuljetustilaustiedot luodaan sähköisesti ja lähetettävät kollit on merkitty standardisoiduilla kolliosoitelapuilla, jotka sisältävät yksilöidyn SSCC-viivakoodin  (Serial Shipping Container Code). Tunnistaminen eri vaiheissa perustuu käsipäätteillä tapahtuvaan viivakoodien lukuun. Tutustu videoon, joka kuvaa nykyaikaista kappaletavaran kuljetusprosessia.