Sähköinen asiointi eli digitaalinen toimitusketju

Häiriöttömät ja tehokkaat toimitusketjut ovat Suomen kilpailukyvyn yksi perustekijä. Tämä edellyttää tehokkaita logistiikkaprosesseja, jotka perustuvat digitaalisiin ratkaisuihin. Logistiikkayritysten Liitto ry on edistänyt jo vuodesta 2009 sähköisten palveluiden kehittämistä. Suomessa jäsentemme tavarankuljetuksen lähetystiedoista yli 95 prosenttia siirtyy sähköisesti. Kehitystä on tapahtunut, koska vuonna 2011 vastaava luku oli alle 40 prosenttia. Tosin kaikki sähköinen tieto ei ole vielä riittävän täydellistä, jotta tehokas ja hyvä palvelu olisi mahdollista. Liiton tahtotila on, että Suomesta tulee sähköisten toimitusketjujen edelläkävijämaa, jossa kaikki kuljetustilaustiedot välittyvät sähköisesti. Monet jäsenemme tavoittelevat kokonaan paperitonta toimitusketjua.

Tälle sivulle on koottu erilaisia ohjeita, linkkejä, oppaita etc., joiden avulla jokainen yritys voi lähteä kehittämään oman yrityksensä sähköisiä ratkaisuja. Sivuilla kerrotaan miten eri osapuolet hyötyvät sähköisistä tilaustiedoista ja minkalaisia lisäpalveluja ne mahdollistavat.