Sähköinen asiointi eli digitaalinen toimitusketju

Häiriöttömät ja tehokkaat toimitusketjut ovat Suomen kilpailukyvyn yksi perustekijä. Tämä edellyttää tehokkaita logistiikkaprosesseja, jotka perustuvat digitaalisiin ratkaisuihin. Logistiikkayritysten Liitto ry on edistänyt jo vuodesta 2009 sähköisten palveluiden kehittämistä. Muissa Pohjoismaissa tavarankuljetuksen lähetystiedoista 95 prosenttia siirtyy sähköisesti, kun vastaava luku Suomessa on noin 90 prosenttia. Kehitystä on tapahtunut, koska vuonna 2011 vastaava luku oli alle 40 prosenttia. Liiton tahtotila on, että Suomesta tulee sähköisten toimitusketjujen edelläkävijämaa, jossa kaikki kuljetustilaustiedot välittyvät sähköisesti.

Tälle sivulle on koottu erilaisia ohjeita, linkkejä, oppaita etc., joiden avulla jokainen yritys voi lähteä kehittämään oman yrityksensä sähköisiä ratkaisuja. Sivuilla kerrotaan miten eri osapuolet hyötyvät sähköisistä tilaustiedoista ja minkalaisia lisäpalveluja ne mahdollistavat.  

Kannattaa myös tutustua ajankohtaista sivun uutisiin, joissa on useita tiedotteita liittyen sähköisiin tilauksiin ja digitaaliseen toimitusketjuun.