Kotimaanlogistiikassa vahvaa kasvua ja kasvun ennustetaan jatkuvan

18.08.2021
Uutiskuva

Barometrin vastausten perusteella vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä kuljetusvolyymit ovat kehittyneet positiivisesti. Sekä kuljetus- että varastovolyymit kasvoivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pakettikuljetuksissa kasvua on ollut lähes 80 prosentilla ja kappaletavarakuljetuksissa 90 prosenttia ilmoittaa kasvusta. Osa- ja kokokuormissa sekä varastovolyymeissa puolet ilmoittaa kasvusta. Tulos on hyvä, kun ottaa huomioon, että edellisvuotena korona ei vähentänyt toteutuneita volyymeja vastaavana aikana. 

Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen osalta kaikkien kuljetus- ja varastovolyymien odotetaan edelleen kasvavan. Paketti- ja kappaletavaran osalta yli puolet odottaa kasvua.  

Saldolukukuvasta nähdään, että kappaletavaran osalta sekä toteuma että ennuste ovat vahvasti plussalla. Toteuman osalta ei käyty missään vaiheessa nollan alapuolella. 

Tulokset tukevat yleistä käsitystä, että Suomen talouden näkymissä jatkuu positiivinen suuntaus. 

Alalla on ollut haasteita työvoiman saatavuudessa erityisesti kuljettajien osalta vuosia. Viimeinen vuosi on ollut helpompi, mutta kuljettajien saatavuudesta voi tulla hyvinkin pian.

Korona on osoittanut toimivan logistiikan tärkeyden. Toivottavasti se muistetaan koronan jälkeenkin, jotta olemme varautuneita seuraaviin ongelmatilanteisiin, oli syy sitten mikä tahansa. Logistiikka on globaalia ja on hyvin herkkä erilaisille häiriöille. 

 

Barometrin tulokset liiton kotisivulta

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh 050 349 2259

pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi

www.logistiikkayritykset.fi

Logistiikkayritysten Liitto ry edustaa merkittäviä logistiikkaoperaattoreita Suomessa, joiden yhteen laskettu liikevaihto on yli 1,0 miljardia euroa.

Takaisin