Logistiikkayritysten Liitto SKALin liitännäisjäseneksi

17.06.2022
Uutiskuva

Logistiikkayritysten Liitto ry tuli osaksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n organisaatiota, kun järjestöt allekirjoittivat SKALin liittokokouksen yhteydessä sopimuksen liiton liitännäisjäsenyydestä SKALissa.

Kesällä 2021 Logistiikkayritysten Liitto ryn hallitus alkoi miettimään liiton uudistamista ja uutta strategiaa. Alusta asti SKALin kanssa keskusteltiin voisiko löytyä uusi toimintamalli yhteistyölle. Samaan aikaan liittoamme lähestyi muutama suuri logistiikka- ja kuljetusyritys. Heidän kanssaan pohdittiin järjestötoiminnan ja edunvalvonnan parantamista. Syksyllä 2021 asiaa varten perustettiin työryhmä. 

Eri keskustelujen ja kokousten jälkeen selkeän kannatuksen sai esitetty ehdotus, jossa Logistiikkayritysten Liitto ry vahvistuisi uusilla jäsenillä ja samalla liitto uudistaisi sen strategian. Lisäksi liitto hakisi SKALin liitännäisjäsenyyttä. Liittomme lähti toteuttamaan tätä kiinteässä vuorovaikutuksessa SKALin kanssa, joka toteutui SKALin liittokokouksen yhteydessä.

Liiton itsenäisyys säilyy ja liitolla on edelleen oma hallitus ja organisaatio ja talous. Yhteistyöllä vahvistetaan logistiikan edunvalvontaa. Yhteistyö lisää tehokuutta ja luo uusia mahdollisuuksia. Jatkamme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa yhdessä SKALin kanssa. 

SKALin kanssa laadittu yhteinen tiedote löytyy SKALin uutishuonesivulta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry, puh 050 349 2259
pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi
@aaltonen_pekka
www.logistiikkayritykset.fi

Takaisin