Ajankohtaista

Uutiskuva

Kuljetusten sähköisen tilaamisen pitäisi yleistyä nopeammin

08.04.2014
Kuljetustilaustietoja välitetään sähköisesti tällä hetkellä yli 60 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava luku oli alle 40 prosenttia. Logistiikkayritysten Liitto ry:n tavoitteena on nostaa sähköisen kuljetustilaamisen taso vuoden 2014 loppuun mennessä 70 prosenttiin. Vuonna 2015 tavoitellaan 80 prosenttia. Muissa pohjoismaissa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti jo yli 90 prosenttia.
Lue lisää
Uutiskuva

Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista

06.09.2013
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013. Lainmuutos asettaa entistä suuremman valvontavastuun kuljetuspalveluiden ostajalle. Kuljetuksen ostajan on varmistuttava siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Lisääntyneellä valvonnalla on merkittävä rooli kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa.
Lue lisää
Uutiskuva

Kuljetusten sähköinen tilaaminen kasvussa

08.04.2013
Kuljetustilaustiedoista välitetään tällä hetkellä sähköisesti vajaa 60 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava luku oli alle 40 prosenttia. Muissa Pohjoismaissa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti jo yli 90 prosenttia. Logistiikkayritysten Liitto ry pyrkii saavuttamaan muiden maiden tason mahdollisimman nopeasti. Välitavoitteena on, että valtaosa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti vuoden 2013 lopussa. Myös yksilölliset rahtikirjanumerot halutaan kaikkien käyttöön.
Lue lisää
Uutiskuva

Logistiikan alan uudet sanomasuositukset valmistuneet

20.08.2012
Liikenne- ja viestintäministeriön sekä suomalaisen kaupan, teollisuuden sekä kuljetusalan keskeisten toimijoiden yhteishankkeen ”Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY)” tulokset ovat valmistuneet. Niillä parannetaan suomalaisyritysten logistista toimintaa tehostamalla sähköistä tiedonsiirtoa logistisen ketjun osapuolten välillä. Hankkeessa valmistuivat soveltamisohjeet kuljetustilauksen, rahtikirjan sekä kuljetusstatuksen tietojen siirtämiseksi logistisen ketjun eri osapuolten välillä sekä EDIFACT- että UBL/XML-muodossa.
Lue lisää