Ajankohtaista

Uutiskuva

Mitä kuljetuksen ostajan täytyy tietää kuljetusliikkeen toiminnasta ennen sopimuksen solmimista

06.09.2013
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013. Lainmuutos asettaa entistä suuremman valvontavastuun kuljetuspalveluiden ostajalle. Kuljetuksen ostajan on varmistuttava siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Lisääntyneellä valvonnalla on merkittävä rooli kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa.
Lue lisää
Uutiskuva

Kuljetusten sähköinen tilaaminen kasvussa

08.04.2013
Kuljetustilaustiedoista välitetään tällä hetkellä sähköisesti vajaa 60 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava luku oli alle 40 prosenttia. Muissa Pohjoismaissa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti jo yli 90 prosenttia. Logistiikkayritysten Liitto ry pyrkii saavuttamaan muiden maiden tason mahdollisimman nopeasti. Välitavoitteena on, että valtaosa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti vuoden 2013 lopussa. Myös yksilölliset rahtikirjanumerot halutaan kaikkien käyttöön.
Lue lisää
Uutiskuva

Logistiikan alan uudet sanomasuositukset valmistuneet

20.08.2012
Liikenne- ja viestintäministeriön sekä suomalaisen kaupan, teollisuuden sekä kuljetusalan keskeisten toimijoiden yhteishankkeen ”Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY)” tulokset ovat valmistuneet. Niillä parannetaan suomalaisyritysten logistista toimintaa tehostamalla sähköistä tiedonsiirtoa logistisen ketjun osapuolten välillä. Hankkeessa valmistuivat soveltamisohjeet kuljetustilauksen, rahtikirjan sekä kuljetusstatuksen tietojen siirtämiseksi logistisen ketjun eri osapuolten välillä sekä EDIFACT- että UBL/XML-muodossa.
Lue lisää
Uutiskuva

Sähköisen logistiikan käyttöönotto-opas julkaistu

08.05.2012
Logistiikkayritysten Liitto on teettänyt yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sähköisen logistiikan käyttöönotto-oppaan. TIEKE:n (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) laatimassa oppaassa kerrotaan käytännönläheisesti ja kattavasti sähköisen tiedonsiirron palveluista, mahdollisuuksista sekä järjestelmien käyttöönottamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Opas on wiki-tyyppinen ja se löytyy TIEKE:n sivuilta tai Logistiikkayritysten Liiton sivujen kautta.
Lue lisää