Liikenne- ja logistiikka-alan tuore selvitys: siirtymä kohti fossiilitonta liikennettä on mahdollinen odotettua nopeammin

14.03.2022
Uutiskuva

Autoalan Tiedotuskeskus
Linja-autoliitto
Logistiikkayritysten Liitto
Palvelualojen työnantajat Palta
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto

  • Autoalan Tiedotuskeskuksen, Linja-autoliiton, Logistiikkayritysten Liiton, Palvelualojen työnantajat Paltan sekä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto SHLL:n tuoreen selvityksen mukaan liikenteen päästöjä voidaan vähentää 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 62 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.
  • Arvioidut päästövähennykset vuodelle 2030 ovat 0,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia suuremmat, kuin toimiala vielä 2020 julkaisemassaan vähähiilitiekartassa ennakoi. Taustalla on etenkin henkilöautoilun sähköistyminen odotettua nopeammin.
Suurimmat päästövähennykset saavutetaan tiekarttaselvityksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden ja biokaasun käyttöä lisäämällä, henkilöautokannan sähköistymistä nopeuttamalla ja tavaraliikenteen digitalisoimisella kuten kuljetusten optimoinnilla.
 
Liikenteen päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenne- ja logistiikkasektorilla on mahdollista vähentää odotettua nopeammin, selviää viiden toimialaliiton yhteisestä selvityksestä. Fossiilisten energialähteiden käytön vähentäminen on liittojen mukaan entistä tärkeämpää ilmaston lisäksi myös riippavaisuuden pienentämiseksi Venäjän tuontienergiasta. Myös muun muassa uusin IPCC:n raportti painottaa entistä nopeampien ilmastotoimien tärkeyttä.
 
 
 
Takaisin