Logistiikkapalvelualalla tavoitteena markkinaehtoisuuteen ja sopimusvapauteen perustuvat digitaaliset toimitusketjut - Tiedonjakoa toimitusketjuissa edistettävä alan yrityksiä kuunnellen

06.04.2021
Uutiskuva

Logistiikkayritysten Liitto, Palvelualojen työnantajat Palta ja Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto toteuttivat helmikuussa kyselyn logistiikka-alan jäsenyrityksilleen. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja tutkia logistiikkatoimijoiden kesken sitä, mitä tietoa logistiikkayritykset olisivat valmiit tietyissä tilanteissa jakamaan sähköisesti ja kenen kanssa. Kyselyssä on selvitettty myös, miten tiedonvaihtoa voitaisiin edistää. 

Keskeiset tulokset olivat:

1. Logistiikka-alan tehokkaat ratkaisut edellyttävät tiivistä yhteistyötä niin kuljetuskumppaneiden, toimitusketjuun kytkeytyvien palveluntarjoajien, viranomaisten kuin kuljetusasiakkaan kesken. 

2. Logistiikkapalvelualan mukaan tiedonvaihtoa tulee edistää ennen kaikkea yrityslähtöisesti: kehittämällä tiedonvaihtoon kaupallisia liiketoimintamalleja ja yhteisiä standardeja.

3. Logistiikkapalvelualan yritykset eivät ole halukkaita jakamaan sellaista tietoa, mikä liittyy kuljetusasiakkaaseen tai tämän tietoihin. Kyseisten tietojen katsotaan olevan liikesalaisuuksia, joita logistiikkapalveluyritykset ovat valmiit antamaan digitaalisesti kuljetusketjussa vain ja ainoastaan niille, joille se on ehdottaman välttämätöntä kuljetustoimeksiannon toteuttamiseksi.

 

Tulosten analysoinnista tarkemmin Paltan tiedotteessa.

Kyselen tuloksiin 

Takaisin